Virtuální členská schůze OSGeo.cz 2016

V souladu se stanovami spolku Otevřená GeoInfrastruktura (článek VII) svolává předseda spolku řádnou „virtuální“ Členskou schůzi našeho spolku na pátek 25.11.2016 od 20:00 hod.

Předběžný program schůze bude aktualizován na Wiki stránkách.

Prosím všechny zájemce o diskusi, aby přidávali další body do programu schůze.

Členská schůze bude virtuální – a bude se odehrávat v – pro tento účel založené – místnosti
https://osgeo-cz.slack.com/messages/general/.

Posted in Novinky.