Valná hromada OSGeo.cz

předseda sdružení Otevřená GeoInfrastruktura – OSGeo.cz svolává na

čtvrtek, 12.6.2014, 16:15

v prostorách

Stavební fakulty, ȌVUT, Praha – Dejvice

Valnou hromadu obč. sdružení.

Valná hromada se koná v rámci konference Geoinformatics.

Program bude upřesněn.

Posted in Novinky.