Geoinformatics 2014

Logo Geoinformatics

Katedra geomatiky, Fakulta stavební ČVUT v Praze pořádá další ročník tradiční akce Geoinformatics – konferenci věnující se především open source software pro geoinformatiku a vzdělávání. Akce se koná

12-13 června 2014

Je nám ctí, tuto akci podpořit jakožto sdružení pro otevřenou geoinfrastrukturu. V letošním ročníku přislíbili aktivní účast zástupci ČUZK a komunity OpenStreetMap (a samozřejmě další).

Všichni jste srdečně zváni, nezapomeňte se zaregistrovat na stránkách konference a případně aktivně přispět. Účast je pro všechny bezplatná.

Na akci navazuje první pražský GeoHackaton, kterého se můžete rovněž účastnit.

Posted in Novinky.