Cíle

Základními cíli sdružení jsou zejména:

  • propagovat používání a vývoj nástrojů FOSS (Free and Open Source Software) pro geomatiku, geoinformatiku, geodézii a kartografii,
  • podporovat tvorbu, sdílení a publikování volně dostupných a otevřených dat a informací, zejména geodat, v souladu s obecně uznávanými standardy,
  • vyhledávat, aktivizovat a podporovat v České republice síly k naplňování těchto cílů.