Konference Geoinformatics 2015

Katedra geomatiky, Fakulta stavební ČVUT v Praze pořádá spolu s OSGeo.cz další ročník tradiční akce Geoinformatics – konferenci věnující se především open source software pro geoinformatiku a vzdělávání. Akce se koná

11-12 června 2015

Všichni jste srdečně zváni, nezapomeňte se zaregistrovat na stránkách konference a případně aktivně přispět. Účast je pro všechny bezplatná.

Na akci navazuje Prague Hacks, kterého se můžete rovněž účastnit.

Geoinformatics 2014

Logo Geoinformatics

Katedra geomatiky, Fakulta stavební ČVUT v Praze pořádá další ročník tradiční akce Geoinformatics – konferenci věnující se především open source software pro geoinformatiku a vzdělávání. Akce se koná

12-13 června 2014

Je nám ctí, tuto akci podpořit jakožto sdružení pro otevřenou geoinfrastrukturu. V letošním ročníku přislíbili aktivní účast zástupci ČUZK a komunity OpenStreetMap (a samozřejmě další).

Všichni jste srdečně zváni, nezapomeňte se zaregistrovat na stránkách konference a případně aktivně přispět. Účast je pro všechny bezplatná.

Na akci navazuje první pražský GeoHackaton, kterého se můžete rovněž účastnit.

Valná hromada OSGeo.cz

předseda sdružení Otevřená GeoInfrastruktura – OSGeo.cz svolává na

čtvrtek, 12.6.2014, 16:15

v prostorách

Stavební fakulty, ȌVUT, Praha – Dejvice

Valnou hromadu obč. sdružení.

Valná hromada se koná v rámci konference Geoinformatics.

Program bude upřesněn.

GiSáček 2014

Dne 16. května se koná v Ostravě studentská soutěž GISáček. OSGEO.cz je hrdým partnerem studentské soutěže GISáček 2014